Samenwerkende organisaties

Als spil in de wijk Vollenhove heeft de weggeefwinkel een samenwerking opgebouwd met de volgende organisaties:

 

Binnen de gemeente Zeist:

 • sociaal team Zeist Noord

deze houdt een keer in de 14 dagen spreekuur in de weggeefwinkel. De drempel voor een hulpvraag is hier erg laag en werkt zeer effectief

 • Leger des Heils
 • Taalgroep Zeist Noord
 • Voedselbank
 • Cultureelwerk Zeist Noord; werven van deelnemers voor hun activiteiten
 • UWV; Via het UWV worden mensen geplaatst om ervaring op te doen in het arbeidsproces
 • Wijkagent;
 • Altrecht; drie dagdelen per week komen deelnemers van Altrecht naar de weggeefwinkel om diverse werkzaamheden te vervullen. Doelstelling is herintegratie in de maatschappij, werkervaring opdoen, sociale contacten aangaan.
 • Stichting Villa veda; inzamelen van oude ijzer
 • Voedselbank;
 • Vrijwilligerswerk Zeist;
 • Ezel soci√ęteit ;
 • Vluchtelingenwerk Zeist;
 • Biga;
 • Stichting samen oplopen;
 • Verloskundige praktijk; babylokaal

 

Landelijke organisaties:

 • Westra Soest; het recyclen van oud papier
 • Terra cycle; recyclen van pompjes