Afspraken voor de vrijwilligers

 

 1. Je werkt minimaal 4 uur per week
 2. Je bent bij de dagvergadering om 9.30 uur. Hier worden afspraken gemaakt en genoteerd in het logboek. Vrijwilligers die s’ middags werken lezen het logboek voordat ze beginnen.
 3. Logboek ligt bij de balie in de kast met laden
 4. Pas goed op je eigen spullen. We zijn een weggeefwinkel, klanten denken dat ze alles mogen meenemen
 5. Als je niet kan komen meldt je je af bij een bestuurslid, Joke of facebook
 6. Je mag niet roken in de winkel of bij de ingang, er is een speciale plaats bij de nooduitgang
 7. Je mag klanten aanspreken op niet geaccepteerd gedrag. Wijs ze op de huisregels. De huisregels hangen in de gang.
 8. Ontstaat er een discussie verwijs dan de klant naar een aanspreek persoon.
 9. Probeer altijd vriendelijk te blijven. Met boos worden en schreeuwen los je sowieso niets op maar je verergert het probleem.
 10. Vrijwilligers mogen niet meer meenemen dan klanten. Zie je iets bijzonders wat je graag wilt hebben dan kan je dat aangeven en kan je het indien nodig kopen in het winkeltje.
 11. Als meerdere personen belangstelling hebben voor een artikel dan wordt er geloot.
 12. Voordat je weggaat laat je je tas controleren bij degene die aanspreekpunt is.
 13. In het sorteerlokaal is Sophia de leidinggevende, overleg of bespreek met haar als je iets ziet of nodig hebt.
 14. Voordat elektronica en huishoudelijke apparaten in de winkel komen worden ze gecontroleerd door Arno of Jan Maarten. Zet dus nooit apparaten van uit het sorteerlokaal in de winkel!
 15. Vrijwilligers mogen niet in Zeist spullen uit de winkel verkopen op een rommelmarkt of iets dergelijks.
 16. Ongeveer 3 keer per jaar is er een vrijwilligersvergadering.
 17. Als vrijwilliger ben je via de gemeente Zeist verzekerd.