Doel van de weggeefwinkel

Doel van de Weggeefwinkel

“De aarde biedt voldoende om ieders behoefte te bevredigen

maar niet ieders hebzucht” –Gandhi

Het doel van de weggeefwinkel is veelzijdig:

  1. het recyclen en hergebruiken van zoveel mogelijk artikelen. We proberen hiermee een beter milieu te creëren en mensen bewust te maken van minder goederen te consumeren.
  2. Ontmoetingsplaats zijn voor mensen van de meest uiteenlopende leeftijden, culturen en sociaaleconomische achtergronden en zo een bijdrage leveren aan de sociale cohesie van de wijk Vollenhoven en de stad /dorp??Zeist
  3. De weggeefwinkel biedt ruimte voor stages, leerwerkplaatsen en ruimte voor mensen die opnieuw een plaats zoeken in de maatschappij.
  4. De weggeefwinkel is een onafhankelijke organisatie en als zodanig niet gebonden aan enige politieke partij of andere maatschappelijke groepering of organisatie. Wel staat de weggeefwinkel  in principe open voor samenwerking met andere organisaties. Inmiddels werken wij samen met vele organisaties in Zeist (lees verder bij samenwerking)